Lắp đặt camera tại Nha Trang - Gọi 0902 272 911 Tư vấn Miễn Phí

 • Đầu ghi hình DS-7208HGHI-F1

  Đầu ghi hình DS-7208HGHI-F1

  Đầu ghi 8 kênh (Hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 1.3MP, Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...),  hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ,

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi hình DS-7204HGHI-F1

  Đầu ghi hình DS-7204HGHI-F1

  Đầu ghi 4 kênh (Hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 1.3MP, Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành từng cặp, ví dụ 1-2;3-4;5-6...),  hỗ trợ H.264+ tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ,

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi HD TVI DS-7308HGHI-SH

  Đầu ghi HD TVI DS-7308HGHI-SH

  Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR ( Cao cấp)+ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera : HD-TVI camera , camera analog và IP camera ( tối đa 8 camera TVI hoặc analog, 2 IP camera 2MP đối với

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi HD TVI DS-7316HGHI-SH

  Đầu ghi HD TVI DS-7316HGHI-SH

  Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD DVR ( Cao cấp)+ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera : HD-TVI camera , camera analog và IP camera ( tối đa 16 camera TVI hoặc analog, 2 IP camera 2MP đối với

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi HD TVI DS-7304HGHI-SH

  Đầu ghi HD TVI DS-7304HGHI-SH

  Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR ( Cao cấp)+ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera : HD-TVI camera , camera analog và IP camera ( tối đa 4 camera TVI hoặc analog, và thêm tối đa 1 IP

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi HD TVI DS-7208HQHI-SH

  Đầu ghi HD TVI DS-7208HQHI-SH

  Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR ( Real time Full HD) Cao Cấp+ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera : HD-TVI camera , camera analog và IP camera ( tối đa 8 camera TVI hoặc analog, và thêm

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi HD TVI DS-7216HGHI-SH

  Đầu ghi HD TVI DS-7216HGHI-SH

  Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD DVR + Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera : HD-TVI camera , camera analog và IP camera ( tối đa 16 camera TVI hoặc analog, 2 IP camera 2MP đối với đầu 16

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi HD TVI DS-8116HGHI-SH

  Đầu ghi HD TVI DS-8116HGHI-SH

  Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD DVR ( Cao cấp )+ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera : HD-TVI camera , camera analog và IP camera ( tối đa 16 camera TVI hoặc analog, 2 IP camera 2MP đối

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi HD TVI DS-7208HGHI-SH

  Đầu ghi HD TVI DS-7208HGHI-SH

  Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR + Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera : HD-TVI camera , camera analog và IP camera ( tối đa 8 camera TVI hoặc analog, 2 IP camera 2MP đối với đầu 8

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • Đầu ghi HD TVI DS-7304HQHI-SH

  Đầu ghi HD TVI DS-7304HQHI-SH

  Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR ( Real time Full HD) Cao Cấp+ Đầu ghi hỗ trợ 3 loại camera : HD-TVI camera , camera analog và IP camera ( tối đa 4 camera TVI hoặc analog, và thêm

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911