Lõi Lọc – Bộ Lọc Nước Để Bàn – 2 cái

0

Lõi lọc thay thế máy lọc nước để bàn Aquasana (2 cái)

Lõi lọc thay thế máy lọc nước để bàn (2 cái) – Aquasana USA

Công suất tối đa: 1200 lít/ cái
Áp suất vận hành: 20-70 psi
Nhiệt độ vận hành: 4.44-32.2° C
Lưu lượng: 1.8 lít/phút

0886 811 919