Lõi Lọc Thay Thế Máy Lọc Nước Để Bàn – 1 cái

0

Lõi lọc thay thế máy lọc nước để bàn Aquasana (1 cái)

Lõi lọc thay thế máy lọc nước để bàn (1 cái) – Aquasana USA

Công suất tối đa: 1200 lít
Áp suất vận hành: 20-70 psi
Nhiệt độ vận hành: 4.44-32.2° C
Lưu lượng: 1.8 lít/phút

0886 811 919