Micro điều khiển từ xa TOA RM-200M

7.410.000,0

Micro điều khiển từ xa dùng với VM-2000 TOA RM-200M
Micro điều khiển từ xa kết nối với VM-3240VA, VM-3360VA, VM-2120 và VM-2240 để thực hiện các thông báo thông thường hoặc khẩn cấp.

0886 811 919