Thiết Bị Lọc Nước Tích Hợp Dưới Bồn Rửa Mitsubishi Cleansui EU202

26.500.000

  • Không sử dụng điện
  • Không tốn nước thải
  • Tiết kiệm diện tích lắp đặt
  • Tích hợp 3 chế độ nước trong cùng một vòi, trong đó có nước sau lọc
0886 811 919