LOA PC 658R

300.000,0

Loa gắn trần 6W TOA
Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-658R được thiết kế móc treo dễ dàng lắp đặt lo lên trần.

Loa hình nón 12cm (5”) (PC-648R).

Nhựa PP, mặt lưới SECC

0886 811 919