UPS Santak 1KVA model C2KS_LCD

29.250.000,0

UPS Santak 1KVA model C2KS_LCD
Tủ DCX
4 Bình Ắc qui Ecotek 12V-26Ah bảo hành 1 năm
Thời gian lưu điện là 10 phút

0886 811 919