Thông tin thanh toán

1. Vietcombank
– Số tài khoản: 0581 000 773 183
– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Kim Yến
– Chi nhánh: Vietcombank Nha Trang

2. MB
– Số tài khoản: 8011100338007
– Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TIS
– Chi nhánh: Chi Nhánh Nha Trang