Thông tin thanh toán

1. Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam
– Số tài khoản: 0581000752151
– Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Duy
– Chi nhánh: Vietcombank Nha Trang

2. Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội
– Số tài khoản: 8011100338007
– Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TIS
– Chi nhánh: Chi Nhánh Nha Trang