THÔNG TIN THANH TOÁN

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội
– Số tài khoản: 8011100338007
– Chủ tài khoản: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TIS
– Chi nhánh: Chi Nhánh Nha Trang