thiết bị lọc nước dạng bình mitsubishi cleansui EJ103

1.320.000

100% made in japan

công suất lọc 200 lít

thời hạn sử dụng 3 tháng

lưu lượng lọc 0,1 lít/phút

0886 811 919